Over deze site

Op deze website wordt informatie getoond over de sector Metaalbewerking. In opdracht van OOM heeft ABF Research een informatiesysteem ontwikkeld waarmee arbeidsmarktinformatie in kaart wordt gebracht. In het onderdeel 'dashboard' wordt in gebruikersvriendelijke dashboards informatie gepresenteerd. In het 'ais' vindt de gebruiker meer gedetailleerde informatie. Hier vindt men bijvoorbeeld het aantal dienstverbanden per postcode.

Bronnen

Een van de belangrijkste bronnen die is gebruikt is een verzameling van databestanden uit LURE, afkomstig van OOM. Hierin is tot op persoonsniveau o.a. informatie opgenomen m.b.t. werkgevers, werknemers, stages, bijscholing, leerwerkbijdragen en ontwikkelbudgetten. Een andere primaire bron bevat CBS microbestanden die inzicht geven in loopbaanhistorie tot op individueel niveau. Een aantal onderliggende bronnen hiervan zijn: het BRP, KVK, DUO en de belastingdienst.